Centru Comun de Cercetare – Joint Research Centre

Contract-cadru nr. 491795 referitor la procedura de licitație JRC IPR 2014 C.5 0013/OC: LOT 1 – Lucrări de Construcție și Restructurare clădiri și infrastructuri

Manelli Impresa Srl a adjudecat în iulie 2014 un important contract-cadru de lucrări civile și lucrări de construcții, restructurare și întreținere de clădiri și infrastructuri în interiorul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, ce are sediul la Ispra în provincia Varese. Societatea lucreaza într-un șantier cu caracteristici speciale pentru importantele funcții de cercetare ce au loc în acesta, printr-o serie de activități de construcții și instalați foarte diversificate.

În acest moment, au fost realizate sau sunt în curs de realizare:

 • Restructurări de clădiri pentru realizarea de birouri, săli de ședințe și zone de depozitare
 • Lucrări și sistematizari exterioare
 • Construcții de depozite pentru materiale speciale
 • Lucrări de construcții pentru modernizarea liniilor electrice de iluminat stradal și noi cabine electrice
 • Garduri de împrejmuire noi
 • Demolări de clădiri pentru crearea de parcări noi
 • Construcții de fundații speciale din beton armat pentru laboratoare de cercetare
 • Lucrări de finalizare a canalizării de ape pluviale
 • Lucrări de finalizare a interioarelor parterului și a primului etaj din Pavilionul Uniunii Europene in santierul Expo 2015 la Rho (MI)
 • Restructurări de clădiri cu scopul de a satisface cele mai restrictive cerințe ale Protocolului BREEAM (BRE Environmental Assessment Method, adică “metodologia de evaluare ambientala a BRE”) primul și cel mai răspîndit protocol de evaluare utilizat pentru a reprezenta performanțele de protecția mediului ale unei clădiri
 • Rapoarte și probe asupra structurilor din beton armat
 • Construcția de laboratoare
beneficiar
Comisia Europeana – Centrul Comun de Cercetare
obiectul lucrarilor
Contractul cadru nr. 491795 referitor la procedura de licitatie JRC IPR 2014 C.5 0013/OC: LOT 1 – Lucrari de Constructie si Restructurare de cladiri si infrastructura
situat in
Ispra (VA)
suma lucrarilor
€ 18.000.000,00
perioada executie
2014 – 2018


Centrul Comun de Cercetare: 7 institute de cercetare dizlocate in cinci țări membre ale Uniunii Europene


Centrul Comun de Cercetare (CCR) este o Direcție Generală a Comisiei Europene: DG-JRC, ce dispune de șapte institute de cercetare dislocate in cinci țări membre ale Uniunii europene (Belgia, Germania, Italia, Olanda și Spania).

CCR furnizează o susținere științifică și tehnică proiectării, dezvoltării, aplicării și controlului politicilor Uniunii europene cu scopul de a garanta independența activităților de cercetare față de interesele private și de politicile naționale, ca și condiție esențială pentru a își îndeplini misiunea internațională.

CCR are rol de coordonare și cercetare în numeroase rețele comunitare de instituții de cercetare, industrie avansată a statelor membre ale Uniunii europene, precum și de efectuare a unui vast grup de cercetări independente ce folosesc competențele celor mai buni oameni de știință europeni ce lucreaza direct în centru sau doar pentru perioade de cercetare. În laboratoarele sale se desfașoară studii complexe și experimente pentru insitituțiile europene. CCR colaboreaza cu instituții și rețele extra-europene și mondiale din sectorul stiintific și cel legal.
CCR este actualmente condus de cehul Vladimir Šucha.


AlteProiecte

Clădire de birouri și incubator nou în zona de cercetare a CNR din Bologna, str. Gobetti 101 Bologna

Previous Project

ER.GO Bologna Campus universitar în zona străzii Fioravanti

Next Project