Sectoare de lucru

IPrincipalele sectoare de activitate

Proiectare, Construcții, Creștere alături de cei ce cauta Progresul

Societatea lucrează pe întreg teritoriul național. Este prezentă atât pe piața lucrărilor publice, cât și pe cea a lucrărilor private (sedii centrale, structuri hoteliere și activități de producție).

În zona centrală și de nord a Italiei, unde lucrează de aproape un deceniu realizând mai mult de 90% din activitățile proprii, Societatea se axeaza pe anumite zone geografice, în care este de mult timp cunoscută, cu predilecție pentru realizările legate de competențele și aptitudinile profesionale dobândite.

 

LUCRĂRI CIVILE

Între lucrările civile, structuri sanitare, edificii publice, construcții de școli, clădiri pentru activități economice, centre de comandă, structuri hoteliere, etc.

RESTAURĂRI

Restaurări de bunuri imobile supuse protecției în sectorul public și privat, precum și repararea de clădiri istorice și de valoare pentru utilizate inovativă perfect integrată.

INFRASTRUCTURI

Lucrări la rețele și instalații speciale pentru mobilitatea stradală, feroviară și aeriană, inclusiv orice lucrare majoră sau de finalizare funcțională conform planurilor.

APEDUCTE, GAZODUCTE, OLEODUCTE, LUCRĂRI DE IRIGAȚII

Lucrări de rețele pentru furnizarea la punctele de utilizare a fluidelor sub forma de gaz și lichide, inclusiv lucrări complementare și instalații integratoare.

LUCRĂRI FLUVIALE ȘI DE SISTEMATIZARE

Construcție, întreținere, restructurare de lucrări referitoare la cursuri de apă și pentru apărarea teritoriului, inclusiv lucrări complementare și instalații integratoare.

PROIECTARE

Toate procesele de pe filiera proiectării sunt indispensabile pentru a duce la bun sfârșit și în mod corect fazele de construcție.