Strategie de dezvoltare

Strategiide dezvoltare

Societatea are aproximativ 60 de angajați, aceștia fiind Directori, Ingineri și muncitori, precum și o echipă de circa 10 consultanți externi. Acestora li se adaugă un număr variabil de muncitori de la subcontractori și furnizori. Societatea, bună cunoscătoare și capabilă să gestioneze lucrări complexe în procesul de construire, se autopropune drept Antreprenor General, adică unul dintre actorii principali pe piața rezervată realizării construcțiilor civile și de infrastructuri. Principalele semnificații ale calității de Antreprenor General sunt acelea de a alătura caracteristicilor tradiționale ale contractantului – excelenta capacitate de execuție, pe cele ale unei societăți capabile să gestioneze și să coordoneze procesul de producție, de la proiectare la construcție, fără a uita cerința de bază a finanțării parțiale sau totale a lucrării. Compania beneficiaza de o experiență considerabilă în lucrări din sectorul privat, cu accent puternic pentru viitor în domeniul infrastructurilor concesiunilor, în Project Financing și inițiative auto-promovate, cu obiectivul de a-și consolida propriul rol de întreprindere de construcții generale.
Strategia de dezvoltare are ca scop, de fapt, stabilirea activității principale a societății in executarea de infrastructuri, atât în rețea cât și punctuale, în inițiative de promovare a construcției de clădiri terțiare. Este vorba de inițiative care nu se limitează la simpla realizare a lucrării, ci ajung să cuprindă domeniul financiar, de management și de comercializare.
Manelli Impresa a obținut recent, printre altele, două lucrări importante de înaltă valoare strategică, atât în ceea ce privește teritoriul național, cât și din punct de vedere al perspectivelor de dezvoltare a societății: proiectarea executivă și realizarea Lotului A (Faza 1) a Tecnopolo di Bologna, prin intermediul recuperării fostei Fabrici Tabacchi (prestigioasă inițiativă menită să găzduiască mari instituții de cercetare și funcții de inovare hi-tech la nivel național) și Contractul cu Italferr S.p.A. pentru linia feroviară Sibari-Cosenza (care deschide scenarii extrem de favorabile în ceea ce privește dezvoltarea sectorului de infrastructuri al societății).


Colaborări strategice

MANELLI IMPRESA SRL a creat o rețea puternică de parteneriate, cu scopul de a extinde propriul know-how strategic și de a crea noi legături de sistem. In special se face referire la următoarele influențe antreprenoriale, care funcționează atât pe plan intern și extern:

unim1Consorzio Stabile UNIMED Scarl, nascut din uniunea unor societăți cu traditie și autoritate, cu intentia atât de a amplifica – in calitate de Societate – propriile strategii de particiapre la Licitatii de Lucrări Publice, cat și de a deveni – alaturi de membrii societatii – un punct de referinta la nivel national și international, pe o piata din ce in ce mai dinamică și complexă, asa cum este cea a licitatiilor publice și private. Manelli Impresa SRL participa la Consorzio Stabile UNIMED din luna decembrie a anului 2014.

doronzo1Doronzo Infrastrutture s.r.l. din Barletta (BT), societate constituita in 1997 prin transformarea unei societati de construcții ce lucreaza inca din anul 1947, cu activitati și experiență consolidate in sectorul realizării de lucrări publice, in special lucrări maritime, care în cursul anilor si-a diversificat in mod inteligent activitatea, dobândind o experiență semnificativă în construcția de instalații de epurare a apelor, instalații de alimentare cu apă, canalizări, lucrări civile și in special lucrări stradale și de infrastructuri rutiere.

 

italromItalrom Project Consulting Management, societate de drept român cu sediul la București, creată în 2012 cu scopul de a furniza suport societăților italiene ce doresc sa desfășoare activități în România. In sectorul licitațiilor publice, a colaborat deja cu diferite firme italiene, ajutându-le să își adjudece lucrări importante. Specializată în furnizarea de servicii de consultanță, beneficiază de colaboratori experți în sectorul juridic, administrativ și fiscal; oferă și suport logistic pentru constituirea de noi Societăți și deschiderea de Sucursale, beneficiind de suportul unui traducător autorizat. Recent și-a extins domeniul de activitate devenind societate de construcții generale, cu scopul de a se alătura societăților italiene în faza de execuție a lucrărilor pe care acestea și le vor adjudeca.