Štitimo životnu sredinu kroz inovativne i održive projekte

naš moto

Nekeod realizacija

Danas, firma koja se od 2008 godine naziva “Manelli IMPRESA S.R.L.” je lider u
oblasti civilnog i industrijskog inženjeringa. Zahvaljujući tehničko-organizacionim i ekonomsko-finansijskim preduslovima koje firma poseduje i relevantnom iskustvu stečenom na celoj teritoriji Italije u realizaciji građevinskih radova, firma nastupa kao glavni izvođač radova i u stanju je da se nadmeće na nacionalnim i međunarodnim tenderima.

02

Operativna sedišta

Naša dva operativna sedišta – u Italiji i u Rumuniji – okupljaju preko 30 stručnjaka sa specifičnim veštinama i kvalifikacijama, kako iz tehničke tako i iz administrativne oblasti, kao i konsultante i spoljnje saradnike čiji se broj stalno povećava.

05

Radovi u toku

Naši radovi u toku i radovi u završnoj fazi, kao i sve veći broj učešća na tenderima u javnom i privatnom sektoru, u Italiji i inostranstvu.

Javni radovi

Realizujemo javne radove i gradimo infrastrukturu javnih komunalnih preduzeća, poštujući okruženje i visoke standarde kvaliteta.

Izgradnja privatnih zgrada

godinama je polazna tačka osnovne delatnosti kompanije Manelli, sa brojnim projektima širom zemlje.

 
  • La nostra strada è quella del dirigere bene, perché ciò significa motivare.

    Sergio O. Manelli
  • Scopul nostru este buna administrare, pentru ca aceasta inseamna sa motivezi.

    Sergio O. Manelli
  • Our goal is a good administration, because this is what motivation means.

    Sergio O. Manelli
 

GLAVNEOBLASTI POSLOVANJA

 Opere Civili
GRAƉEVINARSTVO

Manelli D.O.O. je izgradilo zdravstvene ustanove, javne objekte, škole, poslovne centre, sedišta firmi, hotele itd.

REKONSTRUKCIJE

Rekonstrukcija javnih i privatnih objekata i obnova zgrada sa istorijskom vrednošću radi njihove potpune integrisane i inovativne upotrebe.

INFRASTRUKTURE

Radovi na saobraćajnoj mreži i posebnim objektima, putevima, zelezničkim prugama i aerodromskoj infrastrukturi uključujući sve velike radove kao i završne radove radi stavljanja u funkciju istih.

AKVADUKTI, GASOVODI, NAFTOVODI, RADOVI NA SISTEMIMA ZA NAVODNJAVANJE

Radovi na mreži radi obezbeđivanja protoka gasa i tečnosti do krajnjih korisnika: komplementarni radovi i radovi na kompletnim instalacijama.

RADOVI U VODOPRIVREDI I HIDRAULIČNIM SISTEMIMA

Izgradnja,održavanje, rekonstrukcija na vodotocima i obezbeđivanje prostora: komplementarni radovi i radovi na kompletnim instalacijama.

INŽENJERING

Svi procesi inženjeringa su od presudnog značaja za uspešnu realizaciju izgradnje.

partner

partner_01

partner_02