Kontakt

Kontaktpodaci

Naše kancelarije su otvorene svakog dana od 09:00 do 13:00 i od 14.30 do 18.30.

Možete se mejlom direktno obratiti šefovima sektora ili možete popuniti formular . Odgovorićemo vam u najkraćem roku.

 

Logistika, administrativni i opšti poslovi: customer@manelli.eu

Kupovine i nabavke: ufficioacquisti@manelli.eu

Tenderi i ugovori: ufficiogare@manelli.eu

Tehnička služba: ufficiotecnico@manelli.eu

Šef tehničke službe: g.longobucco@manelli.eu

Kvalitet i ambijent: m.marinucci@manelli.eu

Administrativna služba: amministrazione@manelli.eu

Šef administrativne službe: e.giannuzzi@manelli.eu

Blagajna i finansijska služba: f.manelli@manelli.eu

Kadrovska služba: t.comes@manelli.eu

Tehnička direkcija za zgrade: g.lisco@manelli.eu

Tehnička direkcija za infrastrukturu: p.pellegrini@manelli.eu

Filijala Manelli D.O.O. u Rumuniji: romania@manelli.eu    MANELLI IMPRESA S.r.l. - Via Eugenio Montale, 88 - 70043 Monopoli (BA) Italy