Poslovne brojke

POSLOVNE BROJKE
Za kompaniju Manelli Impresa DOO. 2015. godina je bila uspešna, sa rastom proizvodnje od oko 30 odsto u odnosu na prethodnu godinu i sa obrtom od oko 10.000.000 EUR u decembru 2015 godine.

Procene koje se zasnivaju na dogovorenim narudžbama za 2016. godinu predviđaju povećanje obrta u poređenju sa prethodnom godinom i tekućom godinom, uzimajući u obzir finalizovane radove kao i osvojene tendere tokom 2015 godine.