CNR Bolonja Istraživački centar u Bolonji

Konsolidacija i obnova poslovne zgrade, gradnja zgrade koja ima ulogu inkubatora koji se koristi za tehnološki transfer i izgradnju parkirališta za bicikle, prekrivenog fotonaponskih panelima, koji se nalaze unutar CNR istraživačkog centa u ulici Gobetti 101 – Bolonja.

 
Trebalo je izgraditi dve zgrade u CNR istraživačkom centru u Bolonji, koje su pogledu strukture slične izvornim zgradama, ali potpuno različite u pogledu njihove namene. Radilo se o kombinovanju rekonstrukcije objekta i novogradnje.

KLIJENT
CNR Bologna
PREDMET TENDERA
Consolidamento e restauro conservativo di un fabbricato ad uso uffici, costruzione di un fabbricato ad uso incubatore per il trasferimento tecnologico e costruzione di una tettoia per deposito cicli, coperto con pannelli fotovoltaici collocati all’interno dell’Area di Ricerca CNR in via Gobetti, 101
LOKACIJA
Bologna
CENA PROJEKTA
€ 3.045.060,23
GODINA REALIZACIJE
2013 – 2015


intervencije

 

KONSOLIDACIJA I REKONSTRUKCIJA RADI KONZERVACIJE STARE ZGRADE
Poslovi rekonstrukcije su imali za cilj da staru zgradu pretvore u prostor za kancelarije. Na postojećim potpornim strukturama je izvedena statička konsolidacija, one su ojačane i sačuvane u slučajevima u kojima je to bilo moguće. Potkrovlje i krov su zamenjeni.Postavljene su nove tehničke instalacije
IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA KOJI IMA ULOGU INKUBATORA
U novom tehnološkom inkubatoru se uglavnom nalaze laboratorije. Radi se o gradnji koju možemo opisati kao tipičan model,,specijalizovane industrijske zgrade”, sa velikim tehnološkim sadržajem. Kombinacija stare i moderne arhitekture je realizovana u unutrašnjosti zgrade, koja služi za nova naučno-tehnološka istraživanja.

SPOLJNI RADOVI
Rekonstrucija je uključivala:nove pešačke staze i trotoare u blizini zgrade: sistematizuju ulica na tom prostoru, parking za 28 vozila, potpunu reorganizaciju kanalizacione mreže, primenom novih tehnoloških sistema neophodnih za zaštitu životne sredine.


TEHNOLOŠKI SISTEMI

Zgrada sadrži natkriveni objekat presvučen metalom.koji služi za smještaj tehnoloških sistema.

U unutrašnjosti se nalazi struktura predviđena za parkiranje bicikalazaposlenih u istraživačkom centru, na čijem se krovu nalaze fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije.

OtherProjects

Joint Research Centre – Istraživački centar u

Previous Project

RUBATTINO / MASERATI Urbanistički prekvalifikacioni program: Izgradnja jaslica i dečjeg vrtića na bivšem prostoru Maserati -ja.

Next Project