IPSSEOA Gostoprimstvo Stručni Institut ”A.Consoli”

Radovi na integraciji i završni radovi na Institutu koji se nalazi u Contrada Rosatella, Castellana Grotte

Projekat rekonstrukcije je obuhvatao školski kompleks posvećen obuci studenata u jednom od vodećih sektora privrede u regiji Pulja, i to u sektoru turizma i hotelskog menadžmenta.

KOMPLETIRANJE UNUTRAŠNJIH RADOVA
Finalizacija unutrašnjih radova je izvršena oblaganjem zidova i podova u sanitarnim prostorijama, instalacijom potrebnih aparata koji služe za zdravstvenu zaštitu; ugradnjom svih unutrašnjih vrata učionica, kancelarija i sanitarnih prostorija; ugradnjom izlaznih vrata u slučaju požara i ugradnjom lifta.

SISTEMATIZACIJA OTVORENIH POVRŠINA
Trotoari i betonski trotoari za sve pešačke staze su napravljeni na otvorenim površinama. Prilaz i parking su završeni ugradnjom ležaja i pločnika napravljenih od blokova i asfaltnog betona.

KLIJENT
I.P.S.S.E.O.A. – Istituto Professionale Alberghiero “ANGELO CONSOLI”
PREDMET TENDERA
Lavori di integrazione e completamento dell’Istituto sito in Contrada Rosatella
LOKACIJA
Castellana Grotte (BA)
CENA PROJEKTA
€ 952.552,64
GODINA REALIZACIJE
2010 – 2012


Sistema


KOMPLETIRANJE ELEKTRIČNOG SISTEMA
SN/NN transformatorska stanica je izgrađena od električnog panela srednjeg napona, SN / NN suvog transformatora i kontrolnog panela niskog napona za napajanje elektropostrojenja u celoj zgradi. Instalirane su električne ploče na spratovima i zonama koje su kompletirane uređajima za prekid i zaštitu električnih linija za napajanje. Ugrađena je rasveta unutar svake sobe u zgradi kao i spoljna rasveta. Realizovani su i električni vodovi za napajanje toplane, protivpožarni sistem i sistem navodnjavanja.
KOMPLETIRANJE SISTEMA ZA VODU
Projekat se sastojao od izgradnje toplane i ugradnje bojlera visoke učinkovitosti sa gorionikom i TPG postojenjem i sa svim aparatima i dodatnom opremom za snabdevanje radijatora u svakoj sobi zgrade; rezervoar za vodu za hitne situacije sa sistemom električne pumpe i UNI 9490 motornom pumpom za snabdevanje protiv požarnog sistema i prskalice sa fleksibilnim crevom i mlaznicom,koje su instalirani na svakom spratu stambene zgrade; cevi za odvod otpadnih voda; sistem za navodnjavanje; pumpe za vodu i kotlarnica.


OtherProjects

Opšti projekat je uključivao obnovu i širenje staračkog doma St. Joseph u Livinalongo del Col di Lana

Previous Project

Multifunkcionalna zgrada sa drvenom strukturom (Milano)

Next Project