Multifunkcionalna zgrada sa drvenom strukturom (Milano)

OPŠTINA MILANO – tenderska procedura 68/2013. Izmene i obnova radi smanjena rizika na opštinskim zgradama- druga faza.

Realizacija Multifunkcionalna zgrada sa drvenom strukturom.
Opština Milano, u sklopu aktivnosti koje se odnose na opštinske zgrade definisane tenderom 68/2013, je tražila izgradnju jednog novog objekta u ulici Via G. B. Boeri, koji za cilj ima poboljšanje škole za edukaciju lokalne policije.
Osim pozorišnih predstava posvećenih deci i njihovim porodicama, u novoj zgradi se odvijaju razne aktivnosti vezane za edukaciju o sigurnosti u saobraćaju, koju promoviše lokalna policija u Milanu i koja je usmjerena prema lokalnim školama kako bi se podigla svest dece i građana u vezi sa osnovnim aspektima sigurnosti saobracaja. U cilju implementiranja nove i delotvorne komunikacijske strategije, projekat obuhvata organizaciju niza kurseva za lokalne policijske službenike. U večernjim satima, u zgradi se realizuje niz aktivnosti, koje su posvećene starijim ljudima, da bi se podstakla socijalizacija i kvalitet života starijih osoba.
Ova mrežasta drvena struktura je sagrađena od mineralnih fiber ploča, unutrašnjih
zidova i krova sa duplim preklopom presvučenim talasastim limom, uključujući adekvatne pregradne zidove. Odvojene grupe sanitarnih postrojenja su instalirane, kao i novi električni sistem i svi dopunski i završni radovi su takođe izvršeni.

KLIJENT
Comune di Milano
PREDMET TENDERA
Realizzazione di edificio polifunzionale prefabbricato con struttura in legno in Via G. B. Boeri
LOKACIJA
Milano
CENA PROJEKTA
€ 275.557,00
GODINA REALIZACIJE
2015


OtherProjects

IPSSEOA Gostoprimstvo Stručni Institut ”A.Consoli”

Previous Project

Noua piață și grădinița - Bisceglie (BAT)

Next Project