Opšti projekat je uključivao obnovu i širenje staračkog doma St. Joseph u Livinalongo del Col di Lana

Obnova i proširenje staračkog doma za lica koja su samostalna i za lica sa posebnim potrebama

Opšti projekat je uključivao obnovu i širenje staračkog doma St. Joseph u Livinalongo del Col di Lana, koji se nalazi na prostoru koji je u vlasništvu opštine, i koji se već koristi za negu i zdravstvenu zaštitu.
Zgrada je projektiovana i reorganizovana pomoću programa širenja i restrukturiranja, s ciljem da se modernizuju postojeći prostori u skladu sa novim propisima koji su trenutno na snazi i da se pružaju usluge zdrastvene zaštite za stare osobe.
Projekat, koji se trenutno finalizuje, bio je izuzetno složen zbog jedinstvenog položaja zgrade, ali i zbog zahteva da zgrada treba da ostane funkcionalna tokom celog perioda obnove, i da se omogući istovremeno proširenje susedne strukture u severnom delu i izgradnja nove zgrade koja se sastoji od podruma i pet spratova iznad zemlje. Prostor na kojem se starački dom nalazi iznosi oko 6 500 kvadratnih metara, a moći će da primi ukupno 66 korisnika. Uz nova projektantska rešenja, napravljena je bolja raspodela prostora. Prostor za skladištenje je u skladu sa novim propisima a nove prostorije su idealne za pružanje usluge.

KLIJENT
Comune di Livinallongo del Col di Lana
PREDMET TENDERA
Ristrutturazione e ampliamento Centro Servizi per Anziani autosufficienti e non autosufficienti “Villa San Giuseppe”
LOKACIJA
Livinallongo del Col di Lana (BL)
CENA PROJEKTA
€ 2.534.485,57
GODINA REALIZACIJE
2011 – 2016


Starački dom se nalazi u blizini centra grada, njegov položaj omogućava uživanje u opuštajućem pogledu na južni deo planine. Ova optimalna pozicija je dovela do ideje o restrukturiranju postojećeg centra, uprkos činjenici da se radi o lokaciji koja je zatvorena sa više strana.
Zgrada je u prošlosti sa severne i zapadne strane ograničena planinskim padinama a sa istočne strane susednom zgradom koja se nalazi na udaljenosti od oko 5 m. Širenje na sever je zato zahtevalo složene iskope i remodeliranje dela planinskog terena.


OtherProjects

Spitalul “Vittorio Emanuele II” Bisceglie (BA)

Previous Project

IPSSEOA Gostoprimstvo Stručni Institut ”A.Consoli”

Next Project