RUBATTINO / MASERATI Urbanistički prekvalifikacioni program: Izgradnja jaslica i dečjeg vrtića na bivšem prostoru Maserati -ja.

PRU RUBATTINO / MASERATI Urbanistički prekvalifikacioni program: Izgradnja jaslica i vrtića na bivšem prostoru Maserati -ja.

Opština Milano je ovom izgradnjom odgovorila na neodložnu potrebu za ovakvim tipom ustanove planirane novim Prekvalifikacionim programom Rubattino/Maserati.
Opština Milano je ovom izgradnjom odgovorila na neodložnu potrebu za ovakvim tipom ustanove planirane novim Prekvalifikacionim programom Rubattino/Maserati. Izgrađena je zgrada sa umerenim arhitektonskim formama, ali sa naprednim tehnološkim ,,jezgrom”, koje je u mogućnosti je da garantuje visok nivo komfora tokom cele godine i ekonomičnu potrošnju. Kako bi se zadovoljile potrebe malih(i velikih) korisnika, svetli i prostrani interijer je u skladu sa zelenim eksterijerom punim drvećem i zelenim ogradama. Zgrada je sagrađena od inovativnih ekoloških građevinskih materijala, koji obezbeđuju visoku termičku izolaciju, koja optimizira unutrašnji i spoljašnji protok energije, visok nivo komfora za krajnje korisnike i optimalnu potrošnju energije. Tipične karakteristike tradicionalne arhitekture su kombinovane sa modernim i sofisticiranim tehnološkim inovacijama, kao što je ravan krov sa fotonaponskim panelima, ,,svetli hodnici” i funkcionalni unutrašnji proctor. Prozori služe za prirodnu ventilaciju i ulazak sunčeve svetlosti u prostorije. Zidovi su izgrađeni na takav način da obezbede maksimalno smanjenje buke koja dolazi spolja i iz postrojenja.

KLIJENT
Comune di Milano
PREDMET TENDERA
Realizzazione di un’asilo nido ed una scuola materna nell’area Ex Maserati, nell’ambito del nuovo Piano di Riqualificazione Urbana Rubattino / Maserati.
LOKACIJA
Milano
CENA PROJEKTA
€ 3.633.807,00
GODINA REALIZACIJE
2013 – 2015


Vrtić je dizajniran za smeštaj 5 grupa s ukupnim kapacitetom od 135.-oro dece, dok su jaslice predviđene za 60,oro dece podeljenih u 3 grupe. Izbor unutarnjih i spoljašnjih završnih radova zadovoljava potrebu za maksimalnom praktičnošću održavanja, kao i higijenske i sigurnosne kriterijume.

OtherProjects

CNR Bolonja Istraživački centar u Bolonji

Previous Project

Spitalul “Vittorio Emanuele II” Bisceglie (BA)

Next Project