Strategije razvoja

STRATEGIJERASTA

Kompanija zapošljava oko 50 ljudi:rukovodioce, tehničare i radnike; kao i tim od 10 spoljnih saradnika. Pored ovih saradnika postoje i podizvodjači i dobljavači.
Firma, budući da je u stanju da realizuje kompleksne građevinske poduhvate, nastupa kao glavni izvođač radova, ili kao jedan od glavnih učesnika na tržištu kada se radi o realizaciji gradnje objekata i infrastrukture. Pod terminom generalni izvođač radova se podrazumevaju tradicionalne karakteristike izvodjača, izvanredni kapaciteti firme, kao i mogućnost firme da deluje kao subjekt koji može da upravlja i koordiniše procesom proizvodnje od projektovanja do realizacija, a to ne isključuje osnovni preduslov tj. delimično ili potpuno finansiranje radova.
Preduzeće, takođe, ima ogromno iskustvo u izgradnji privatnih objekata, a u budućnosti će se fokusirati na oblasti koncesija,finansiranje projekata i samopromotivne inicijative, sa ciljem da utvrdi ulogu lokalne i nacionalne kompanije koja je orjetisana na projekte ,,ključ u ruke”. Cilj strategije rasta je, ustvari, da kompanija učestvuje u relevantnim promotivnim aktivnostima i izgradnji zgrada sa komercijalnom svrhom po principu ,,ključ u ruke”, posebno u Centralnoj i Severnoj Italiji gde ovakve strukture nisu uobičajene.Ovakve inicijative se ne ograničavaju na puku realizaciju već obuhvataju i finansijski i menadžerski aspekt, kao i prodavanje predmeta gradnje.
Manelli Impresa je potpisala dva jako važna strateška ugovora, koji u učvrstili njenu persepkivu za rast- četvorogodišnji Ugovor koji se odnosi Zajednički istraživački centar u Ispri, zaključen sa Evropskom komisijom (važan test za građevinske radove izvršene u skladu sa strogim međunarodnim standardima) i Ugovor o radovima na železničkoj pruzi Sibari- Cozenca Italferr S.p.A(koji daje izuzetno povoljan scenario za razvoj Infrastrukturnog odelenja kompanije).


STRATEŠKA PARTNERSTVA

Manelli Impresa D.O.O. je stvorilo jaku mrežu partnerstava, s ciljem da širi svoj strateški ,,know-how” i stvarilo nove sistemske veze. Partneri su mu sledeći preduzetnici,koji posluju na teritoriji Italije i u inostranstvu:

unim1Consorzio Stabile Unimed DOOnastalo spajanjem firmi sa tradicijom i prestižom, s ciljem proširenja vlastitih strategija na tenderima, kao i težnjom da bude referentna tačka na tržistu koje postaje sve dinamičnije i kompleksnije –nacionalni i međunarodni tenderi

doronzo1Doronzo Infrastrutture s.r.l. sa solidnim iskustvom u aktivnostima iz oblasti izvršenja javnih radova, posebno u inostranstvu, sa značajnim iskustvom u izgradnji hidroelektrana postrojenja za obradu vode, vodovodnih sistema, kanalizacionih sistema, građevini, posebno, radovima na putevima i putnoj infrastrukturi.

 

italromItalrom Project Consulting Management: kompanija koja pruža konsultantske usluge, rumunsko društvo sa ograničenom odgovornošću sa kancelarijama u Bukureštu, osnovana 2012. godine, sa ciljem pružanja podrške italijanskim kompanijama koje žele da prošire svoje aktivnosti u Rumuniji. U oblasti tendera, ova kompanija je već radila sa više italijanskih kompanija, pomažući im da sklope važne poslove. Specijalizovana je iz oblasti konsultatskih usluga, njeni saradnici su stručnjaci za oblasti prava, administracije i poreza.