Tim

Sergio Onofrio Manelli

CEO
Sergio Onofrio Manelli je diplomirani inženjer rođen u Monopoliju 1974. godine. Pohađao je nekoliko stručnih obuka i usavršavanja iz oblasti građevinarstva i izgradnje industrijskih postrojenja. Polazeći od snažne preduzetničke tradicije očeve firme, sam je osnovao, kao naslednik, najpre izdvojenu kompaniju, a zatim sadašnju kompaniju ,,Construzione Generali”, kao rezultat konstantnog poslovnog napretka. Lično se stara o definisanju politika kompanije, finansijskoj politici i ulaganjima. Posvećen je utvrđivanju politika organizacionog razvoja I valorizaciji ljudskih resursa. Vrši poslove zakonskog zastupnika, izvršnog direktora i tehničkog direktora, upravlja strategijama komercijalnog r asta k ao i p rogramiranjem, p laniranjem i k ontrolom proizvodnih procesa. U svojstvu tehničkog direktora bio je zadužen za ugovore zaključene sa privatnim i javnim sektorom u poslednjih dvadeset godina, pri čemu je za cilj imao primenu metodologije ,,složeno upravljanje”. Konstantno radi na usavršavanju svojih preduzetničkih sposobnosti učestvujući na specijalizovanim obukama koje promovišu građevinske asocijacije i izučavajući nove značajne poslovne mogućnosti. U o ktobru 2 015. g odine, M anelli I MPRESA D OO o tvorilo j e p rvo sedište u inostranstvu, u Rumuniji, a u toku je otvaranja drugog sedišta u inostranstvu, u Albaniji, čime se nastavlja trend internacionalizacije kompanije.

Tehničkidirektori

Ing. Giuseppe Lisco
Technical Chief Manager | Civil Works

 

Ing. Pasquale Pellegrini
Technical Director Infrastructure Department

TIMMANELLI

Manelli Impresa zapošljava oko 50 ljudi, među kojima su rukovodioci sa izvanrednim inženjersko-tehničkim vestinama: Kompanija poseduje sopstvene kapacitete, opremu i instrumente visokog kvaliteta, koji omogućavaju da Manelli IMPRESA izvodi sve vrste poslova na gradilištima i da istovremeno realizuje različite ugovore o izgradnji, pritom da njen rad bude u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima.

Anna Susca
Administrativni, Logistika I Opšti Poslovi

Giovanni Fanelli
Kupovine i nabavke

Elio Giannuzzi
Šef administracije

Flavia Manelli
Blagajna i finansijska služba

Tiziana Comes
Kadrovska služba

Marcello Marinucci
Kancelarija Za Meɖunarodnu Saradnju

Simone Muya
Tenderi i ugovori

Giammarino Pinto
Tehnička služba

Giuseppe P. A. Pastore
Sistem za integrisano upravljanje

Virginio Ferraro
Računovodstveni Poslov

Giuseppe Gaccione
Topografija

 

RESPONSABILIDI CANTIERE

Giuseppe Longobucco
g.longobucco@manelli.eu

Claudio Lanzilotta
c.lanzilotta@manelli.eu

Paride Catapano
p.catapano@manelli.eu

FUNKCIONALNA ORGANIZACIONA ŠEMAicona 3