CERTIFICĂRILE NOASTRE

CALITATE CERTIFICATĂ

Manelli Impresa Srl acționează cu respectarea legilor etice și de medio, întrucât doar respectând regulile poți deveni fiabil și credibil

Manelli Impresa Srl certifică sistemul integrat de management al companiei prin adresarea către organisme internaționale independente de certificare care își asumă responsabilitatea de a garanta clienților conformitatea companiei cu normele privind calitatea, mediul, siguranța și responsabilitatea socială a companiei printr-o serie de audituri periodice stricte.
Manelli Impresa Srl deține în prezent toate certificările necesare legate atât de scopul său social, cât și de strategiile de dezvoltare tehnică, comercială și socială.

ATESTARE SOA

Clasificările și categoriile de certificare a calificărilor pentru executarea lucrărilor publice continuă să crească de la prima eliberare și reprezintă o garanție suplimentară a credibilității și creșterii companiei.

DESCARĂ ATESTATUL SOA

CATEGORII ȘI CLASIFICĂRI

OG1 classifica VIII
OG2 classifica III-bis
OG3 classifica VIII
OG4 classifica III
OG6 classifica II
OG11 classifica IV-bis
OS3 classifica I
OS4 classifica I
OS6 classifica V
OS7 classifica III-bis
OS8 classifica I
OS12-A classifica II
OS14 classifica II
OS21 classifica VI bis
OS23 classifica III
OS28 classifica III-bis
OS30 classifica III-bis
OS34 classifica III bis
OS18A

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

 CERTIFICAT UNI EN ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA LUCRĂTORILOR

 CERTIFICAT ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

 CERTIFICAT UNI EN ISO 14001:2015

ISO 39001:2012

MANAGEMENTUL SIGURANȚEI TRAFICULUI RUTIER

 CERTIFICAT ISO 39001:2012

ISO 14064-1:2006

MANAGEMENTUL EMISSILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

 CERTIFICAT ISO 14064-1:2006

SA 8000:2014

CONFORMITATEA SISTEMULUI DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ

 CERTIFICAT SA 8000:2014

ISO 37001:2016

SISTEM DE MANAGEMENT PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI

 CERTIFICAT UNI ISO 37001:2016

EVALUAREA LEGALITĂȚII

EVLAUARE MAXIMĂ ★★★ DIN ANUL 2022

 EVALUAREA LEGALITĂȚII

ECOVADIS 60/100

MEDALIA DE ARGINT ÎN EVALUAREA RESPONSABILITĂȚII SOCIALE A COMPANIEI (CSR)

 CERTIFICAT ECOVADIS

BREEAM

CERTIFICAT DE ATESTARE CU EVALUARE: EXCELLENT
Aplicarea protocolului internațional de sustenabilitate a mediului BREEAM pentru executarea lucrărilor de restructurare la clădirea 27b a Centrului Comun de Cercetare al Comunității Europene din Ispra (VA)

 CERTIFICAT BREEAM

ÎNREGISTRARE EMAS IT – 002033

ECO-MANAGEMENT ȘI SCHEME DE AUDIT
Sistemul comunitar de management ecologic și de audit pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu și a prestațiilor de mediu ale organizațiilor în conformitate cu Regulamentul European (CE) nr. 1221/2009.

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE EMAS