Societatea

COMPLIANCE ȘI CONTROL INTERN

COMPLIANCE ȘI CONTROL INTERN

Manelli Impresa Srl desfășoară orice activitate cu respectarea tuturor standardelor aplicabile și a principiilor morale. În acest scop, a adoptat o serie de documente interne și se preocupă zilnic de aplicarea eficientă a acestora.

Codul Etic

Manelli Impresa Srl desfășoară orice activitate cu respectarea tuturor standardelor aplicabile și a principiilor morale. În acest scop, a adoptat o serie de documente interne și se preocupă zilnic de aplicarea eficientă a acestora.

CODUL ETIC

Decretul Legislativ Nr. 231/2001

În Decembrie 2016 Societatea a adoptat un Model de Organizare, Management și Control în conformitate cu D.Lgs. 231/2001, care reglementează responsabilitatea administrativă a persoanelor juridice, și a numit un Organism de Supraveghere autonom pentru a veghea asupra aplicării sale în cadrul societății. Completând sistemele de management al Calității, Mediului și Siguranței cu acest model organizatoric, Manelli Impresa Srl asigură efecte din ce în ce mai pozitive ale optimizării eficienței propriilor procese.

Regulament general cu privire la protecția datelor (GDPR)

Manelli Impresa Srl, din Mai 2018, este conformă cu regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 –cunoscut mai bine cu sigla GDPR – referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și de confidențialitate.

MODEL DE ORGANIZARE

Whistleblowing

Societatea publică și aplică o procedură în materie de Whistleblowing pentru a identifica cu ușurință comportamente cu potențial dăunător pentru Societate.
De asemenea, documentul are ca scop respectarea prevederilor art. 6, alineat 2, din D.Lgs. 231/01, astfel încât constituie parte integrantă din Modelul de organizare conform D.Lgs. 231/01 adoptat de Societate.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Organismul de Supraveghere

Consacrat de art. 6, alineat 1, lit. b din D.Lgs. 231/01, Societatea a alocat sarcina de a supraveghea asupra funcționării și respectării Modelului de Organizare conform D.Lgs. 231/01unui organism al instituției în posesia puterilor autonome de inițiativă și control, denumit organism de supraveghere.
Organismul de supraveghere poate fi contactat la adresa de e-mail odv@manelli.eu sau într-un plic sigilat, adresat sediului companiei, cu indicația scrisă pe ambele fețe a plicului „REZERVAT PENTRU ORGANISMUL DE SUPRAVEGHERE”.

Sistem de management pentru prevenirea corupției

În cursul anului 2018, compania și-a asigurat o nouă și fundamentală certificare, bazată pe o strategie antreprenorială precisă, care să vizeze atât garantarea, cât și demonstrarea viitoarelor sale angajamente etice și productive concrete. Este vorba în special de certificarea UNI ISO 37001: 2016, care definește cerințele și orientările pentru utilizarea sistemelor de management pentru prevenirea corupției. Standardul specifică cerințele și oferă un ghid pentru stabilirea, implementarea, menținerea, actualizarea și îmbunătățirea unui sistem de management pentru prevenirea corupției. Sistemul va fi integrat în sistemul general de management al Companiei, conceput pentru a ajuta o organizație să prevină, să urmărească și să facă față corupției și să respecte legile privind prevenirea și combaterea corupției și angajamentele voluntare aplicabile activității sale.

Societatea de revizie

Începând din anul 2019, Manelli Impresa a alocat sarcina Societății Deloitte & Touche SpA pentru a conduce revizia contabilă a propriului bilanț de exercițiu.