POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

(CONFORM REGULAMENTULUI UE 679/2016; D.lgs. 101/2018; D.Lgs. 196/2003)

Această politică se adresează în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul 679/2016 (UE) (”GDPR”) persoanelor care accesează și navighează pe site-ul www.manelli.eu
Această politică descrie modalitățile de administrare a Site-ului Web și de prelucrare a datelor personale referitoare la utilizatori care îl accesează; se consideră deci exclus orice site al părților terțe la care vei putea fi redirecționat de către Site.

Prin utilizarea acestui site, acordând societății Manelli Impresa S.r.l. propriile Date Personale de Identificare (după cum sunt definite în cele ce urmează) sau indicând în alt mod propriul acord pentru primirea informațiilor de marketing sau de alt tip, Utilizatorul este de acord cu toate operațiunile efectuate de Manelli Impresa S.r.l. în raport cu propriile Date Personale de Identificare conform celor stabilite în prezenta Politică.
Dacă Utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile prezentei Politici, nu va trebui să folosească site-ul, nici să acorde Datele Personale de Identificare prin intermediul Site-ului sau în alt mod.

1.- Scopurile și fondamentul juridic al prelucrării.
Datele personale de identificare ale utilizatorului sunt colectate direct pentru a satisface cererile formulate de acesta. În acest sens, pe Site sunt prezente diferite formulare, pentru care se cere completarea de către utilizator, pentru a putea administra și soluționa cererile formulate de acesta. În mod special, este posibilă:

 • înregistrarea și accesul în spațiile private,
 • achiziția produselor comercializate
 • solicitarea informațiilor cu privire la produse sau servicii.

De asemenea, datele vor putea fi obținute, din partea Titularului, și în mod indirect, considerând faptul că, în timpul navigării pe Site sunt identificate adresele IP sau numele domeniilor pentru computerele folosite de către utilizatorii care se conectează pe site, adresele cu menţiunea URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea cererii către server, dimensiunea fişierului primit ca răspuns, codul numeric ce indică starea răspunsului dat de server (finalizat, eroare etc.) şi alţi parametri referitori la sistemul de operare şi la mediul electronic al utilizatorului.
De asemenea, colectarea datelor poate avea loc și prin intermediul surselor terțe, printre care:

Alte părți terțe (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer.)
Manelli Impresa S.r.l. ar putea combina Datele Personale de Identificare colectate cu altele din domeniul public sau primite de la părți terțe sau care fac referire la Date Personale de Identificare primite din partea terților. Colectarea și utilizarea Datelor Personale de Identificare în mod separat sau combinat, sunt efectuate în conformitate cu această Politică în scopurile descrise aici.

Datele acordate vor fi tratate pentru: a) scopuri legate de executarea completă și corectă a comenzii lansate (în acest scop acordul nu este necesar, întrucât prelucrarea datelor este corelată cu executarea comenzii); b) în scopuri legate de exercitarea drepturilor Titularului (ex. apărare în instanță); c) în scopuri legate de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de dispozițiile legale sau regulament, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor consacrate de normativul împotriva spălării de bani (în acest scop acordul nu este necesar, întrucât prelucrarea datelor este corelată cu respectarea acestor obligații/dispoziții legale și/sau de regulament); d) activități ordinare de marketing (trimiterea email-urilor, poștă, sms, newsletter, comunicări comerciale sau publicitare, etc.).
Datele acordate sunt prelucrate în manieră legală, corectă și transparentă și exclusiv în scopurile indicate. Prelucrarea nu va depăși limitele acesto scopuri.

2.- Tipologii de date prelucrate.

Tipologiile de date prelucrate se concentrează în ”Date Personale”, adică o informație capabilă să identifice, direct sau indirect, o persoană fizică. În timpul navigării pe Site, pot fi prelucrate datele indicate în cele ce urmează:

 • Prenume și Nume
 • Date de contact (adică telefon și adresă de e-mail);
 • IP, denumirea domeniului, URL-ul folosit;
 • Date de navigare;
 • Versiunea browserului
 • Datele acordate în mod voluntar în acest context pentru folosirea serviciilor și achiziția produselor noastre

3.-  Redirecționare către site-uri externe.

Site-ul folosește așa-zisele social plug-in-uri, adică instrumente speciale care permit încorporarea funcțiilor rețelelor de socializare direct într-un site.
Fiecare social plug-in prezent pe Site este identificat de logo-ul de proprietatea platformei de socializare, în cazul de față de logo.

În cazul în care utilizatorul interacționează cu social plug-in-urile, informațiile referitoare la persoana vizată sunt comunicate direct platformei de socializare care prelucrează Datele acesteia în calitate de titular autonom, deci în scopul obținerii mai multor detalii cu privire la scopurile și modalitățile prelucrării, drepturile cuvenite și conservarea datelor personale, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a rețelelor de socializare.

4.- Cookies

Cookie-urile sunt mici file-uri de text pe care site-urile vizitate de utilizatori le trimit către terminalele lor, unde sunt memorate pentru a fi retransmise ulteriori către aceleași site-uri la următoarea vizită.
În general, societatea folosește așa zisele cookie-uri tehnice necesare în scopul de a asigura utilizatorului o funcționare mai bună a Site-ului.
Pentru dezactivarea sau refuzarea utilizării acestor cookie-uri, puteți în orice moment să modificați setările browserului propriului calculator, cu specificația că navigarea pe Site și utilizarea relativelor conținuturi ar putea fi compromise.

5.- Tipologie di cookies utilizzate

Manelli Impresa S.r.l. folosește de asemenea:

 • „cookie-uri analitice” atunci când sunt direct folosite de operatorul site-ului pentru a colecta informații, în formă agregată, cu privire la numărul de utilizatori și la modalitatea de vizitare a site-ului,
 • cookie-uri de navigare sau de sesiune (pentru autentificare),
 • cookie-urile de funcționalitate, care permit utilizatorului navigarea în funcție de o serie de criterii selecționate (de exemplu, limba, produsele selecționate pentru achiziție) în scopul îmbunătățirii serviciului oferit acestuia.

ATENȚIE: dezactivând cookie-urile tehnice și/sau de funcționalitate, Site-ul ar putea fi indisponibil pentru consultare sau pentru anumite servicii, sau anumite funcții ale Site-ului ar putea fi indisponibile sau să nu funcționeze corect, iar dvs. ați putea fi constrâns să modificați sau să introduceți manual anumite informații sau preferințe de fiecare dată când vizitați Site-ul.
Utilizatorul își va putea exercita dreptul de opt-out în momentul accesării Site-ului, în special printr-un click pe bannerul de informare.

În cele ce urmează regăsiți linkurile către informațiile cu privire la cookie-urile părților terțe

Tip de cookie și proprietar

Mod de funcționare și scopuri

Tipul persistenței

Cookie-uri tehnice

Manelli Impresa S.r.l.

google.com

– activități strict necesare funcționării site-ului

– activități de salvare a preferințelor

– activități de statistică

– persistență

– subordonate setărilor browserului folosit

Cookie-uri analitice

google.com

– activități de statistică

– subordinati alle policy terze parti del gestore dei cookie

Cookie-uri de funcționalitate

Manelli Impresa S.r.l.

– activități strict necesare funcționării site-ului

– persistență

– subordonate setărilor browserului folosit

Cookie-uri de navigare sau de sesiune

Manelli Impresa S.r.l.

– activități strict necesare funcționării site-ului

– persistență

– subordonate setărilor browserului folosit

 

6.- Modalități de dezactivare a Cookie-urilor prin intermediul configurării Browserului

În cele ce urmează se oferă indicații cu privire la modalitățile de dezactivare/eliminare a cookie-urilor, în funcție de tipul browserului folosit. Se reamintește faptul că, pentru funcționarea corectă a site-ului, anumite cookie-uri de tip tehnic sunt indispensabile, iar eventuala dezinstalare a acestora ar putea prejudicia navigarea.

Utilizatorul poate selecta ce cookie-uri proprietare autorizează, blochează sau șterge (total sau parțial) prin intermediul funcțiilor specifice ale programului său de navigare (așa zisul browser).
Pentru mai multe informații cu privire la setarea preferințelor de utilizare a cookie-urilor prin intermediul propriului browser de navigare, puteți consulta relativele instrucțiuni:

 • Internet explorer
 • Firefox
 • Crome
 • Safari

7.- Transferul datelor personale

Serverul pe care este localizat Site-ul se află în Italia.
Datele nu sunt transferate către societăți terțe localizate în afara Spațiului Economic European, în cazul în care transferul va fi necesar, va fi datoria noastră să ne asigurăm că Destinatarii au adoptat măsurile de siguranță în măsură să garanteze protecția acestora.

8.-  Modalități de prelucrare.

Prelucrarea Datelor Personale oferite va fi realizată după principii de corectitudine, legalitate și transparență; aceasta va fi desfășurată în mod automatizat și/sau manual, cu respectarea măsurilor de siguranță în conformitate cu art. 32 din GDPR.
Se precizează faptul că prelucrarea Datelor Personale va fi realizată în conformitate cu operațiunile indicate în art. 4 numărul 2) din GDPR; ca urmare, modalitatea prelucrării va putea permite colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, conservarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, răspândire sau orice altă formă de punere la dispoziție, confruntare sau interconexiune, limitare, ștergere sau distrugere.

9.-  Modalități de utilizare a datelor de identificare colectate

Manelli Impresa S.r.l. colectează Date Personale de Identificare referitoare la clienți privați și vizitatori ai Site-ului și ale altor persoane în scopul oferirii unei experiențe care să satisfacă exigențele lor specifice. Manelli Impresa S.r.l. ar putea colecta, utiliza și divulga Datele Personale de Identificare pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 • Prelucrarea ofertelor și/sau a comenzilor.
 • Răspunsul la cererile de trimitere a materialelor de marketing, informații sau altele
 • Trimiterea comunicărilor administrative și de altă natură;
 • Pentru trimiterea către Utilizator a informațiilor importante referitoare la Site, la eventuale modificări ale termenilor și condițiilor și a politicilor aplicate sau alte informații de natură administrativă;
 • Sondaje. Pentru a conduce sau înlesni sondajele și pentru a cere Utilizatorului să răspundă la chestionare în scopul furnizării de produse și servicii întotdeauna de calitate clienților și vizitatorilor Site-ului. Completarea eventualelor sondaje sau chestionare este complet voluntară.
 • Serviciu clienți. Pentru identificarea, elaborarea și răspunsul la întrebările adresate serviciului de clienți și pentru optimizarea experienței clienților, Manelli Impresa S.r.l. ar putea transmite Datele Personale de Identificare ale Utilizatorului către furnizori terți de servicii, Organizații afiliate, în scopul permiterii acestor părți terțe să identifice și să răspundă întrebărilor adresate serviciului de clienți.
 • Scopuri comerciale interne. În scopuri comerciale interne, cum ar fi analiza datelor, auditul, dezvoltarea noilor produse, îmbunătățirea Site-ului, îmbunătățiri ale serviciilor, identificarea tendințelor de utilizare și scheme de vizită, determinarea eficienței promoțiilor și respectarea obligațiilor contractuale.

10.- Site-uri ale părților terțe.

Site-ul ar putea conține legături către alte site-uri web ale părților terțe. Aceste site-uri corelate nu sunt controlate de Manelli Impresa S.r.l. care nu este responsabilă pentru politicile de confidențialitate sau conținuturile site-urilor corelate (sau de eventuale conexiuni prezente pe un site corelat).
Aceste corelări sunt oferite doar pentru comoditate, iar includerea unei corelări pe Site nu implică aprobarea site-ului corelat din partea Manelli Impresa S.r.l. sau a societăților Asociate. În cazul în care Utilizatorul decide să acceseze site-uri ale părților terțe corelate cu Site-ul, o va face pe exclusivul risc propriu conform termenilor și condițiilor de utilizare și politicilor de confidențialitate ale acestor site-uri. Dacă Utilizatorul acordă Date Personale de Identificare printr-un Site al părților terțe, Datele Personale de Identificare acordate vor fi prelucrate în conformitate cu politica de confidențialitate a acestor părți terțe.

11.- Comunicarea datelor către părțile terțe.

Datele vor fi prelucrate de către Titularul prelucrării, de Responsabilul Prelucrării și de persoanele numite în acest sens conform art. 32 din Codul de Confidențialitate și art. 29 din GDPR.
Datele vor putea fi de asemenea comunicate societăților/birourilor profesionale care prestează activități de asistență, consultanță, colaborare cu titularul prelucrării în materie contabilă, administrativă, fiscală, legală și financiară, administrațiilor publice în limitele stabilite de lege sau de regulament și părților terțe furnizoare de servicii ale căror comunicare este necesară pentru îndeplinirea prestațiilor care constituie obiectul comenzii și/sau al contractului
În orice caz, recurgerea la aceste entități va avea loc cu angajamentul respectării normativului în materie de confidențialitate.
Datele nu constituie obiectul divulgării.

12.- Intenția Titularului prelucrării datelor personale.

Titularul prelucrării datelor nu intenționează să transfere Datele acordate într-un stat terț sau unei organizații internaționale.

13.- Perioada de conservare a datelor.

Datele acordate vor fi conservate pentru o perioadă de timp ce nu depășește 1 (un) an de la data solicitării de eliminare din partea utilizatorului, din banca de date, trimisă prin e-mail la adresa info@manelli.eu. După trecerea acestor perioade, Datele vor fi distruse.
În cele din urmă, ne rezervăm dreptul de a conserva datele de log-in și log-out pentru o perioadă mai mare, pentru a putea gestiona eventualele infracțiuni comise care produc daune Site-ului (activități de hacking).

14.- Natura obligatorie sau facultativă a acordării datelor și consecințele unui eventual refuz.

Acordarea Datelor în scopurile indicate la punctul 1 literele a) și b) este necesară pentru executarea corectă și completă a comenzii și eventualul refuz comportă imposibilitatea realizării prestațiilor ce constituie obiectul comenzii. Acordarea Datelor în scopurile indicate la punctul 1) litera c) este obligatorie întrucât este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor normative. Acordarea Datelor în scopurile indicate la punctul 1 litera d) este facultativă.

15.- Existența unui proces decizional automatizat.

Nu există un proces decizional automatizat.

16.- Drepturile persoanei vizate și modalități de exercitare.

Persoana vizată beneficiază de drepturile conform art. 15-22 din Regulamentul UE 2016/679 (accesul la datele personale, modificarea sau ștergerea (”dreptul la uitare”) acestora sau limitarea prelucrării Datelor care o vizează, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea Datelor; dreptul la revocare și acordul în orice moment fără a prejudicia legalitatea prelucrării bazată pe acordul oferit înainte de revocare și are dreptul de a formula recurs la o autoritate de control). Drepturile vor putea fi exercitate în orice moment trimițând o scrisoare recomandată a.r. către societate în persoana Administratorului legal reprezentant pro-tempore, sau un e-mail la adresa info@manelli.eu eu sau un e-mail certificat la adresa info@manelli.eu.

17.- Titularul Prelucrării și Responsabilul Prelucrării.

Titularul și Responsabilul prelucrării este Manelli Impresa S.r.l., în persoana Administratorului și reprezentantului legal pro-tempore, cu sediul în Monopoli (BA) – Via Clemente Cancelli, 11 – Itaia C. U.I/C.I.F IT06746680724.

18 – Modificările politicii

Titularul prelucrării își rezervă dreptul de a modifica această Politică în orice moment. Data ultimei actualizări a acestei Politici este indicată la începutul acestei pagini. În cazul modificărilor esențiale ale acestei Politici, titularul prelucrării va comunica pe Site faptul că propria politică de confidențialitate a fost modificată, punând la dispoziție un link spre noua versiune. În cazul modificărilor esențiale ale propriilor modalități de utilizare a Datelor Personale de Identificare ale Utilizatorului, Manelli Impresa S.r.l. va informa Utilizatorul prin e-mail la adresa de e-mail specificată în contul său (unde este cazul) și/sau printr-o comunicare publicată pe home page-ul Site-ului, oferindu-i posibilitatea de a refuza această utilizare nouă sau diferită. Eventualele modificări ale Politicii vor produce efecte din momentul publicării pe Site a noii versiuni a Politicii.

Utilizarea Site-ului după publicarea acestor modificări comportă aprobarea din partea Utilizatorului a noii versiuni a Politicii în vigoare.