Societatea

MODEL DE BUSINESS

UN TREND DE CREȘTERE PUTERNICĂ

valoarea producției în milioane de Euro

Valoarea producției este mai mult decât dublată în 2018 (echivalentul a circa 26 mln €.) față de 2017 și mai mult decât triplu față de media din 2012-2016.
 Pentru 2019 se prevede o valoare a producției de circa 40 mln.€. datorită order backlor-ului lucrărilor dobândite în cursul anului 2017-2018, printre care:

  • REGIUNEA EMILIA ROMAGNA– proiectarea executivă și realizarea lotului A (faza 1) Tecnopolo din Bologna (recuperarea ex fabricii de tutun) – valoarea totală a lucrărilor € 46.383.838,25
  • TRENITALIA SPA–lucrări de consolidare a ssitemului IMC din Bologna Centrale – valoarea totală a lucrărilor € 21.786.282,30
  • SITAF– tunel de siguranță din pasajul Fréjus – deschiderea pentru trafic a tunelului de siguranță – lotul 3 – lucrări externe platforma italiană – valoarea totală a lucrărilor € 15.820.879,21
  • TRENITALIA SPA– executarea lucrărilor și furnizarea pentru reconversia anumitor clădiri industriale din Florenza Romito utilizate ca birouri și structuri de exercițiu, corelate cu activitățile feroviare – valoarea totală a lucrărilor € 12.372.215,08;
  • MANELLI IMPRESA SRL– “Vivia Bari” – restructurare cu demolare și reconstrucție, extindere și schimbarea destinației de utilizare a unui stabiliment industrial situat pe strada Giulio Petroni, 134/B în Bari – valoarea totală a lucrărilor € 13.000.000,00
  • COCIV– realizarea lucrărilor civile și de linie și relativele lucrări conexe, în cadrul lucrărilor de realizare a tronsonului AV / AC “Terzo Valico dei Giovi” – lotul Pozzolo Tortona – valoarea totală a lucrărilor € 74.149.175,24
  • SOCIETATEA SANITARĂ UNIVERSITARĂ INTEGRATĂ DIN UDINE– restructurarea institutului de medicină fizică și reabilitare “Gervasutta” – valoarea totală a lucrărilor € 7.706.756,50

Order backlog-ul relativ lucrărilor în desfășurare ajunge la peste 210 mln €. la data de 5 iulie 2019.

PARTENERIATE STRATEGICE


CONSORȚIUL STABIL CONPAT, cu sediul în Roma, care ia naștere cu obiectivul de a favoriza introducerea și dezvoltarea societăților în domeniul lucrărilor publice dându-le posibilitatea de a accesa licitații mai importante și calificate, datorită efectului competențelor dobândite de la cele circa 50 de consorții și avantajelor colaborării între acestea. Manelli Impresa Srl este unul dintre consorțiile CONPAT din August 2018.

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL, unul dintre consorțiile stabile italiene cele mai consistente și prestigioase, așa cum pot mărturisi numeroasele societăți cu care au fost demarate proiecte de colaborare fructoase: astăzi numără circa 80 de acționari în toată Italia și se prezintă drept un General Contractor absolut complet: posedă 90% din categoriile SOA și o cifră de afaceri impozabilă.

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, structură competitivă și bine organizată, care posedă un certificat SOA ce se laudă cu multe categorii generale și specializate pentru a răspunde noilor exigențe ale pieței licitațiilor publice.