Autorità Portuale Taranto

lucrĂri de realizare a reȚelei de strÂngere, colectare Și tratare ape pluviale În spaȚiile comune ale portului Și ale reȚelei de apĂ Și canalizare În zona levante a portului taranto

PROVINCIA AUTONOMĂ TRENTO

Proiectul pornește de la recunoașterea valorii, arhitectonice și urbane a corpului istoric construit ca fost spital în anul 1893, păstrându-i nealterată centralitatea simbolică și morfologică, precum și recunoașterea drept „spațiu social public și așadar ca simbol al vieții colective și culturale a comunității locale”.
Actualmente, activitatea de formare oferită de Liceul „A. Maffei” se desfășoară în două sedii distincte, per ansamblu neadecvate pentru a satisface exigențele didactice.
Proiectul definitiv este menit să satisfacă toate viitoarele exigențe formulate de Institut și necesare funcționării sale optime.

Cciaa

Camera de Comerț Veneția Rovigo, în calitate de autoritate publică, în conformitate cu legea 580/1993, a obținut de la Universitatea Ca’ Foscari din Veneția, dreptul de suprafață pentru porțiunile imobiliare aflate în Veneția-Mestre, via Torino nr. 155, pentru realizarea a două clădiri cu scopul de a găzdui sediul Camerei de Comerț și al Stației Experimentale de Sticlă, denumite „B” și respectiv „A”, precum și zona de dedicat parcării aferente acestora.
Clădirea A, destinată stației experimentale de Sticlă, va avea o utilizare de tip mixt deoarece funcțiile introduse în aceasta prevăd numai prezența de laboratoare la nivelurile subteran și la parter, prezența de laboratoare și birouri la etajul întâi, iar birourile conducerii la nivelul al doilea.
Clădirea B, destinată Camerei de Comerț, va fi destinată utilizării de către Direcțiune și prevede prin urmare localizarea în funcție de planul de birouri deschise sau nu Publicului, zonele de primire, sălile de ședință, birourile de reprezentanță ori operative.
Structurile celor două clădiri au fost dimensionate astfel încât să corespundă cerințelor de rezistență și de capacitate, aferente destinațiilor de utilizare prevăzute, precum și pentru a corespunde exigențelor specifice din cursul clarificărilor de proiect desfășurate, mai ales în ceea ce privește Stația Experimentală de Sticlă.
Nivelurile de dotare și de finisare a diferitelor medii sunt menite să garanteze confortul, fără a pierde din vedere caracterul practic de utilizare, gestionare și mentenanță.
Proiectul prevede adoptarea anumitor cerințe suplimentare referitoare la adoptarea voluntară a Protocolului de certificare LEED, destinat atingerii nivelului GOLD.

ASL Taranto

Prezentul proiect se referă la realizarea intervențiilor de construcții de instalații, necesare pentru adaptarea împotriva incendiilor, conform cu dispozițiile D.M. 19.03.2015 ale conducerii spitalului „M. Giannuzzi” din Manduria (TA), și la realizarea intervențiilor restructurare funcțională a etajelor trei și patru ale Corpului în Cruce ale acestuia.
Ansamblul spitalicesc este format din patru clădiri principale, destinate activității sanitare în sine, conectate pentru a forma un unic corp mare, și din alte clădiri accesorii separate, între care posturi electrice, grupul electrogen și centrala de gaze medicale.

ASL Taranto

Proiectul privește lucrările de adaptare și de extindere a imobilului amplasat în Via Pitagora, la Martina Franca, pentru alocarea de servicii districtuale și teritoriale.
Imobilul se află într-o zonă aflată în proprietatea ASL, actualmente ocupată de „Fostul Dispensar de Tuberculoză”.
Necesitatea de a realiza o nouă structură menită să găzduiască serviciile districtuale dedicate furnizării pentru cetățeni a unui nou și unic spital angajat și organizat pentru preluarea solicitării de îngrijire și tratament, și pentru a garanta niveluri mai ridicate de asistență socio-sanitară.
Noua clădire se va realiza demolându-se clădirea existentă cu 2 niveluri și construind o nouă clădire modernă, cu 4 niveluri.

Primăria din Mantova

Proiectul propus este, per ansamblu, o reflecție strategică asupra naturii spațiului dintre orașul Mantova și apa Lacului Inferiore. Recalificând un sistem de spații insuficient utilizate, abandonate și degradate, proiectul identifică un nou „teritoriu de legătură” dintre oraș și apă, constituit dintr-o secvență de spații colective, fiecare dintre acestea caracterizat de o funcție precisă urbană și publică, datorită unei puternice alianțe public-privat.
Regândirea acestor spații înseamnă a le articula astfel încât să primească și să conecteze caracteristicile sistemelor urbane și naturale înconjurătoare, fără a afirma primatul unora asupra altora.
Noile piețe prevăzute de proiect nu constituie numai un inedit sistem de spații colective pentru Mantova, dar și rezumă unele dintre principalele caracteristici și valori ale teritoriului mantovan: raportul său cu apa, cu pământul, prezența naturii și a culturii. Noul „teritoriu de legătură” relaționează în fapt – și la scară mare – atât cu orașul, cât și cu apa: cu viața cotidiană a orașului, cu parcursurile sale culturale și productive.
Intervențiile prevăzute în această fază cuprind următoarele zone:

  • Zona Vechilor Ceramici
  • Zona San Nicolò

Societatea Sanitară Universitară Integrată din Udine

Restructurarea I.M.F.R. Gervasutta în scopul realizării unei structuri pentru cel de-al 3-lea nivel de reabilitare – cea de-a 2-a intervenție.

Spitalul Gervasutta găzduiește din anul 1996 Institutul de Medicină Fizică și Reabilitare (IMFR) și în mod similar tuturor structurilor spitalicești, structura sa trebuie să fie adecvată în mod continuu pentru a fi în pas cu transformările sistemelor terapeutice, cu dezvoltările tehnologice și cu așteptările tot mai ridicate ale comunității.

Faza de adaptare care face obiectul prezentului Proiect Executiv este definită drept „Cea de-a doua intervenție”, deoarece o fază importantă de renovare – „Prima Intervenție” – s-a încheiat cu realizarea Pavilionului pentru Noi Recuperări și cu anexarea accesului sanitar protejat, în timp ce renovarea completă va avea loc cu realizarea „Celei de-a treia intervenții” care în momentul actual a fost dezvoltată la nivel de Proiect Preliminar.

Toate lucrările prevăzute în această „Cea de-a doua intervenție” ca și cele viitoare, referitoare la „Cea de-a treia intervenție” se înscriu și se raportează la un organism sanitar consolidat și eficient ale cărui funcții un trebuie să sufere întreruperi, ceea ce reprezintă, dintre toate, cel mai mare punct critic căruia a trebuit să i se facă față la momentul proiectării și de care se ține cont și în faza de implementare.
Zona de interes pentru lucrare, așa cum s-a precizat mai sus, este actualmente destinată grădinii și este interesată de prezența unui parcurs de legătură pe două niveluri, care va trebui să fie eliminat, deoarece nu este compatibil cu noul proiect.
Noua clădire se dezvoltă pe patru niveluri, toate destinate activității sanitare și ambulatorii, plus un al cincilea nivel, unde vor fi amplasate principalele instalații tehnologice.
De asemenea, alegerea îmbunătățirilor a fost orientată spre utilizarea de materiale și/sau elemente cu un conținut minim de material post consum, derivate din recuperarea deșeurilor și a materialelor provenite din dezmembrarea produselor complexe și aflate în posesia marcării CE.

COCIV (Consorțiul Legăturilor Integrate Rapide)

Infrastructură feroviară strategică definită de Legea Obiectiv nr. 443/01.
Lucrările se încadrează în Sectorul AV/AC „Terzo Valico dei Giovi”, care va conecta nodul feroviar Genova în zona bifurcației Fegino cu zona feroviară din Tortona. Sectorul în cauză constă într-o succesiune de ramblee și debelee de înălțime mică, a căror realizare necesită remedierea nenumăratelor interferențe prezente în teritoriu cum ar fi traficul, rețeaua de irigații și alte entități cu care interferează, chiar și de tip feroviar.

VIVIA Bari Srl

Vivia Bari Srl definește cu precizie și claritate obiectivele de timp și de investiție în mod funcțional cu caracteristicile contextului în care operează, ocupându-se
de toate fazele procesului de construcție, de la proiectare la realizare. Adoptând o strategie dedicată studiului scenariilor urbane și al contextelor pieței rezidențiale, oferă o valoare adăugată sectorului imobiliar. Complexul Rezidențial Vivia, o reședință având dimensiunile și spiritul contemporan, orientată spre a garanta maximul de confort locuitorilor, cu clasa energetică A4 ia naștere în orașul Bari.

Primăria din Reggio Emilia

Proiectul prezent se referă la o parte din programul de recalificare urbană Compagnoni- Fenulli partea II, cofinanțat de regiunea Emilia Romagna (Contractele de Cartier 2) și prevede în mod special finalizarea celor două clădiri ERP 2B-2C, lucrare deja prevăzută de Planul Particularizat de Inițiativă Publică (PUA) aprobat de Consiliul Comunale în anul 2005.
Proiectul de actualizare cuprinde finalizarea clădirilor și realizarea lucrărilor de urbanizare primară strict necesare funcționalității lor.