Lucrări de construcție și restaurare a clădirilor și infrastructurilor: lotul 1 - la Centrul Comun de Cercetare (JRC) din Ispra (VA)

RESTRUCTURAREA CLĂDIRII 27B
Intervenția de restructurare a vizat o clădire construită de 3 etaje la suprafață și 1 etaj subteran, în interiorul zonei Centrului Comun de Dezvoltare al Comisiei Europene situat în Ispra (VA), în cadrul unui acord cadru mai amplu, cu o valoare de 18 milioane de euro și durata de 4 ani. Proiectul a inclus intervenții pe structurile de susținere, renovarea totală a sistemelor tehnologice, precum și adaptarea termică a învelișului exterior. În întreaga clădire, repartizarea birourilor a fost restructurată în conformitate cu reglementările în vigoare.

Întreaga clădire a obținut un certificat energetic în clasa A și a fost construită în conformitate cu protocolul internațional strict de evaluare pentru clădirile ecologice durabile BREEAM, obținând certificatul respectiv. Clădirea dispune de un sistem electronic de încălzire și răcire. Toate instalațiile de iluminat sunt realizate cu sistem de control în baza standardului internațional DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Zona din afara clădirii a fost complet remodelată, în timp ce intrarea în clădire este acum caracterizată pavaj elegant din metal și Alucobond.