Lucrări de construcție și restaurare a clădirilor și infrastructurilor: lotul 1 - la Centrul Comun de Cercetare (JRC) din Ispra (VA)

RESTRUCTURAREA CLĂDIRII 27B
Intervenția de restructurare a vizat o clădire construită de 3 etaje la suprafață și 1 etaj subteran, în interiorul zonei Centrului Comun de Dezvoltare al Comisiei Europene situat în Ispra (VA), în cadrul unui acord cadru mai amplu, cu o valoare de 18 milioane de euro și durata de 4 ani. Proiectul a inclus intervenții pe structurile de susținere, renovarea totală a sistemelor tehnologice, precum și adaptarea termică a învelișului exterior. În întreaga clădire, repartizarea birourilor a fost restructurată în conformitate cu reglementările în vigoare.

Întreaga clădire a obținut un certificat energetic în clasa A și a fost construită în conformitate cu protocolul internațional strict de evaluare pentru clădirile ecologice durabile BREEAM, obținând certificatul respectiv. Clădirea dispune de un sistem electronic de încălzire și răcire. Toate instalațiile de iluminat sunt realizate cu sistem de control în baza standardului internațional DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Zona din afara clădirii a fost complet remodelată, în timp ce intrarea în clădire este acum caracterizată pavaj elegant din metal și Alucobond.

RESTRUCTURAREA CLĂDIRII 36
Intervenția are ca obiect restructurarea aripii de nord a clădirii 36, până în prezent deja amenajată parțial pentru funcția de congrese, dar cu caractere distributive care nu mai sunt adecvate noilor necesități ale Beneficiarului.

Proiectul, prin complexitatea sa, se referă la mai multe aspecte în același timp:

  • arhitectonice
  • structurale
  • instalații
  • siguranță împotriva incendiilor
  • recalificare eco-sustenabilă

Pe lângă adaptarea structurală, a fost necesară și o proiectare a tuturor instalațiilor (electrică, mecanică și speciale),cu scopul de a putea adapta spațiile disponibile la noua funcție de congrese și pentru a îmbunătăți prestațiile energetice actuale ale clădirii. Instalațiile, adaptate normativei în vigoare, vor avea scopul de a îmbunătăți prestațiile energetice actuale ale clădirii.