Trenitalia Spa

Proiectul de recuperare și de restructurare a atelierelor de motoare de la Florența Romito, cu destinația de birouri ale Trenitalia, se înscrie în amenajarea mai amplă a nodului feroviar de la Florența care, în urma intrării în funcțiune a Nodului feroviar de la Osmannoro, înseamnă pentru zona depozitului de locomotive de la Romito mari volumetrii, făcute disponibile prin încetarea activităților de mentenanță, actualmente supuse unei degradări progresive și evidente.
Intervenția de recuperare a halelor A, B și C prevede următoarele lucrări la anvelopa clădirii:

  • demolarea părților construite în aderență cu zidurile perimetrale;
  • consolidarea zidurilor afectate de fenomenele răspândite de degradare cauzate de infiltrațiile apei de ploaie prin intermediul demolării integrale a tencuielilor interne și externe și realizarea de șanțuri-excavatoare aerate la baza zidurilor perimetrale;
  • refacerea integrală a stratului de acoperire și înlocuirea sistemului de eliminare a apelor de ploaie;
  • realizarea unui spațiu auxiliar aerat pe cofraje la parter;
  • punerea în operă a unui strat intern aderent la plăcile verticale pentru a garanta izolarea termică adaptată noii destinații;
  • înlocuirea tuturor ramelor de uși și ferestre externe cu rame din oțel debitat termic și foaie de geam, cu cadre având grosimi și partiții analoage celor existente.

SITAF Spa

Obiectul prezentului proiect îl constituie lucrările accesorii galeriei de siguranță, în serviciul Tunelului de Autostradă Fréjus, denumite „Lucrări Externe Platforma Italia”.
Proiectul prevede, Platforma Italia, realizarea de noi clădiri multifuncționale, adaptate pentru exigențele serviciilor de intervenție, de gestionare și de mentenanță, din punct de vedere atât al necesităților determinate de deschidere pentru trafic a celei de-a doua galerii, cât și din punct de vedere al unei intervenții de adaptare și de actualizare a structurilor tehnice și logistice referitoare la funcționarea tunelului.
Proiectul Executiv este împărțit în două categorii de elemente: partea externă, constituită din intrările în tunel și din bastioanele care mențin terenul; partea internă, orientată spre piață la cota + 1308,00 m peste nivelul mării, definită de clădirile ce reprezintă intervenția.

Trenitalia Spa – IMC Bologna

Intervențiile fac parte din reorganizarea rețelei de întreținere a RPD din Emilia Romagna implementată de Trenitalia și se referă în special la sistemul IMC din Bologna Centrale. Pentru a îmbunătăți productivitatea sistemului, pe lângă modernizarea structurilor existente, este planificată construi-rea de noi spații pentru întreținere. Spațiile existente, precum și cele de construcție nouă, grație intervențiilor efectuate și care urmează a fi realizate, vor fi dotate cu toate sistemele necesare pentru întreținerea trenurilor regionale POP și ROCK nou proiectate. Întreaga intervenție se desfășoară în faze de construcție succesive pentru a asigura continuitatea operațională a sistemului de întreținere aflat în prezent în funcțiune. Îmbunătățirea centrului Bologna IMC este primul proiect executiv al unei fabrici de întreținere dezvoltat de ITALFERR direct cu metodologia BIM pentru a permite clientului o utilizare viitoare a modelelor pentru gestionarea și întreținerea clădirilor.

În general, principalele intervenții se referă la:

  • Extinderea stucturilor existente în cadrul sistemului și desti-nate întreținerii numite Garaj TD și Garaj Ale;
  • Proiectarea instalației și echiparea spațiilor pentru întreține-re;
  • Construirea unei platforme pe partea de sud a garajului Ale; Intervenția include și revizia întregii armături ale peroanelor de pe laturile Milano și Bologna.

Verificarea tuturor componentelor de control necesare pentru monitorizarea sistemelor, echipamentelor mecanice, iluminatului și a altor componente ale instalației este înc-redințată unui sistem de supraveghere SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) care va obține toate datele provenite de la diferitele subsisteme și va putea gestiona consumul și întreținerea acestora.

Consiliul Județean Dolj

Centrul Cultural Brancusi va oferi vizitatorilor sai o experienta unica, acestia ajungand sa cunoasca mai bine lucrarile faimosului sculptormodernit romanConstantin Brancusi. In timp ce partea principala a centrului a fost construita recent sub nivelul solului, intreaga experienta va fi accentuata de structura de sticla proiectata a fi executata la suprafata.
Cubul de sticla va avea o elevatie de 12 m si va fi sustinut de stalpi de sticla de inaltime egala iar acoperisul sau va fi sprijinit de grinzi de legatura. In interiorul cubului, vor exista panouri de sticla dispuse sub forma unui ovoid. Ele vor fi taiate in asa fel incat,in interiorul ovoidului sa existe un spatiu gol, care va avea forma celebrei opere a lui Brancusi intitulata „ Pasare Maiastra”. Intrarea in ovoid se face pe dedesubt.
Complexitatea structurii este sportita si de faptul ca ea ar trebui sa sustina si elementul interior de sticla de forma ovoidala. Pe de alta parte,si cubul de sticla trebuie executat astfel incat sa indeplineasca diferite criterii de performanta prevazutede catre proiectant.

Regiunea Emilia Romagna

Lucrările de realizare a infrastructurii pentru inovație, cercetare și transfer tehnologic denumită „Tehnopol” definesc o intervenție complet integrată în context, atât la nivel arhitectonic, cât și tehnico-funcțional, căutându-se calitatea și valența estetică a diferitelor elemente.
Soluțiile arhitectonice vizează realizarea unui proiect de calitate atât în privința uniformității aspectului cât și la nivel de materiale, prin utilizarea de materiale, soluții și metode de construcție care să contribuie la protecția sănătății, cu utilizarea minimă de materii nereciclabile și utilizarea de materiale eco-compatibile.

Primăria Bisceglie

ȘCOALĂ PENTRU COPII ȘI PIAȚĂ PIETONALĂ

Planul urbanistic denumit P.E.E.P. (Planul De Construcție Economică Și Populară) în care se introduce noua piață și grădinița, este un plan de locuințe public planificat de municipalitatea Bisceglie pentru a găzdui peste 1500 de locuitori. Zona de intervenție a fost identificată într-o poziție absolut centrală în ceea ce privește noul cartier rezidențial, astfel încât să devină un adevărat centru de agregare a locuitorilor. Poziția școlii face posibilă reducerea timpului de călătorie la un nivel minim pentru accesarea acesteia de către elevii mici.

GTT – Gruppo Torinese Trasporti SPA

Manelli Impresa lider RTI cu SERVECO Srl realizează intervenția înlocuirii acoperișului în plăci din azbest ciment cu panouri izolate din tablă dublă de oțel și ferestrele cu geam în acoperire și fațadă cu panouri transparente din material poliuretanic. Pe lângă reducerea timpului de execuție cu 100 de zile și de know-how-ul furnizat de Serveco asociat pentru remedierea și monitorizarea mediului fibrelor aeropurtate, soluția propusă pentru manipularea în siguranță a plăcilor de acoperiș este un succes.

ITALFERR

Linia Sibari – Cosenza se încadrează în itinerarul alternativ de mărfuri Gioia Tauro – Taranto. Având în vedere importanța strategică a conexiunii, s-au planificat intervenții de reînnoire și modernizare pentru a oferi întregului traseu o performanță și un potențial adecvat. Linia Sibari – Cosenza are o întindere de aproximativ 68,7 km și se caracterizează printr-un traseu în principal plat, printr-o bretea este posibilă realizarea traseului direct al trenurilor către și de la Sibari pe noua linie Paola – Cosenza și, prin urmare, reprezintă legătura dintre liniile Tirrenica și Adriatică (conexiuni Sicilia – Puglia).

Comisia Europeană – Centrul Comun de Cercetare

RESTRUCTURAREA CLĂDIRII 27B
Intervenția de restructurare a vizat o clădire construită de 3 etaje la suprafață și 1 etaj subteran, în interiorul zonei Centrului Comun de Dezvoltare al Comisiei Europene situat în Ispra (VA), în cadrul unui acord cadru mai amplu, cu o valoare de 18 milioane de euro și durata de 4 ani. Proiectul a inclus intervenții pe structurile de susținere, renovarea totală a sistemelor tehnologice, precum și adaptarea termică a învelișului exterior. În întreaga clădire, repartizarea birourilor a fost restructurată în conformitate cu reglementările în vigoare.

Întreaga clădire a obținut un certificat energetic în clasa A și a fost construită în conformitate cu protocolul internațional strict de evaluare pentru clădirile ecologice durabile BREEAM, obținând certificatul respectiv. Clădirea dispune de un sistem electronic de încălzire și răcire. Toate instalațiile de iluminat sunt realizate cu sistem de control în baza standardului internațional DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Zona din afara clădirii a fost complet remodelată, în timp ce intrarea în clădire este acum caracterizată pavaj elegant din metal și Alucobond.