Intervenție de regenerare urbană în periferia est a orașului Mantova conform proiectului “Mantova Hub” - lotus 1 - lotus 2/tronson 2.1B/tronson 2.1C

Proiectul propus este, per ansamblu, o reflecție strategică asupra naturii spațiului dintre orașul Mantova și apa Lacului Inferiore. Recalificând un sistem de spații insuficient utilizate, abandonate și degradate, proiectul identifică un nou „teritoriu de legătură” dintre oraș și apă, constituit dintr-o secvență de spații colective, fiecare dintre acestea caracterizat de o funcție precisă urbană și publică, datorită unei puternice alianțe public-privat.
Regândirea acestor spații înseamnă a le articula astfel încât să primească și să conecteze caracteristicile sistemelor urbane și naturale înconjurătoare, fără a afirma primatul unora asupra altora.
Noile piețe prevăzute de proiect nu constituie numai un inedit sistem de spații colective pentru Mantova, dar și rezumă unele dintre principalele caracteristici și valori ale teritoriului mantovan: raportul său cu apa, cu pământul, prezența naturii și a culturii. Noul „teritoriu de legătură” relaționează în fapt – și la scară mare – atât cu orașul, cât și cu apa: cu viața cotidiană a orașului, cu parcursurile sale culturale și productive.
Intervențiile prevăzute în această fază cuprind următoarele zone:

  • Zona Vechilor Ceramici
  • Zona San Nicolò