Lucrări de construcții pentru rețeaua de colectare

lucrĂri de realizare a reȚelei de strÂngere, colectare Și tratare ape pluviale În spaȚiile comune ale portului Și ale reȚelei de apĂ Și canalizare În zona levante a portului taranto