Societatea

VALORILE SOCIETĂȚII

Inovație, încredere, dezvoltare și excelență: căile de atingere a marilor obiective

Arta motivației se bazează pe capacitatea de a formula strategii clare, de a garanta fluxul informațiilor și de a-i face pe angajați să fie mai implicați în provocările decisive. Siguranță, fiabilitate și creștere tehnologică, sunt instrumentele noastre pentru a satisface solicitările clienților și pentru a garanta acestora cele mai bune rezultate.

Creștere, optimizare și profesionalism: 3 cuvinte cheie pentru o societate proiectată către viitor

Gestionarea complexității, evoluarea în numele creativității, focalizarea obiectivelor și întărirea încrederii în capacitatea de a le atinge. Manelli Impresa Srl se bazează pe o economie antreprenorială echilibrată, pe raporturi de corectitudine și încredere față de clienți și pe valorificarea muncii și a rezultatelor obținute de angajații săi.

Respectul pentru persoane și responsabilitatea socială a companiei: valorile noastre fundamentale

Manelli Impresa Srl crede în persoane și în rolul acestora în cadrul propriei structuri organizatorice și se fondează pe respectul etic și moral față de persoanele care, zi de zi, lucrează și colaborează cu societatea, motivând spiritul de echipă și o îmbunătățire individuală constantă. Societatea deține un sistem de administrare integrat, supus unor audituri aprofundate periodice, și certificat în materie de calitate, de mediu, de siguranță și de responsabilitate socială a companiei de mediu, de siguranta si de responsabilitate sociala a companiei.

“Gestionarea complexității, evoluarea în numele creativității,
focalizarea obiectivelor și întărirea încrederii în capacitatea de a le atinge.”

Sergio Onofrio Manelli – Administrator Unic